Miejsce realizacji projektu:
Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

 
 

PROFIL NASZEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Cele edukacyjne pracy pedagogicznej:

  • Ujawnianie kreatywnych możliwości każdego dziecka poprzez inspirowanie jego wielostronnej aktywności min. werbalnej, ruchowej, muzycznej i plastycznej.
  • Wzmocnienie wiary w siebie oraz poczucia własnej wartości poprzez prezentowanie postaw uzewnętrzniających własne przeżycia, uczucia i pomysły.
 

OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

  • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze,
  • teatrzyki, wycieczki
  • opiekę specjalisty – logopedy,
  • pracę wyrównawczą usprawniającą rozwój psychofizyczny dzieci,
  • aktywny udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych
  • wyżywienie

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu"

R. Fulghum


 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Realizacja nbStudio