Miejsce realizacji projektu:
Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

 
 

Ramowy rozkład dnia

13:00 – 13:30 Ćwiczenia logopedyczne (pon.-czw.)

13:00 – 13:30 Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, pląsy, zabawy rytmiczne, ruchowe, integracja grupy.

13:30 – 14:30 Zajęcia cyklu tematycznego, interpretacja treści programowych, wynikających z miesięcznych projektów (bloków tematycznych). Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych, zabawy i ćwiczenia logopedyczne w formie zespołowej, indywidualnej, obejmujących aktywność badawczą, artystyczną, ruchową. Spacery, zabawy ruchowe na powietrzu.

14:30 – 15:00 Przerwa na posiłek, toaleta.

15:00 – 15:15 Kącik ciszy – wyciszenie, skupienie, chwila odreagowania, relaksacja ciała i umysłu.

15:15 – 16:45 Słuchanie baśni, opowiadań, wierszy, muzyki. Indywidualna lub zespołowa zabawa, wynikająca z inicjatywy dzieci.

16:45 – 17:00 Podsumowanie dnia, pożegnanie z grupą.

17:00 Rozchodzenie się dzieci.

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Realizacja nbStudio